Available courses

HVK exacte vakken - toets

Tijdens module 2 en ook tijdens een aantal andere modules wordt er een beroep gedaan op uw kennis en inzicht in de wis-, natuur- en scheikunde. Wij gaan er van uit dat u deze vakken op ongeveer HAVO 5 niveau beheerst. Om voor uzelf te checken of dit het geval is vindt u hier de Exacte Vakken toets.

Er is een opfriscursus wis- en natuurkunde en een opfriscursus scheikunde. Als u voor de wis- en natuurkunde toets minder dan 60% haalt, adviseren wij u de opfriscursus wis- en natuurkunde te volgen. Als u voor de scheikunde toets minder dan 60% haalt, adviseren wij u de opfriscursus scheikunde te volgen.


Docent: Lou Meertens